Spring naar inhoud
Zoek en boek

Er is een plek waar Hemel en Aarde het toneel delen

Waddenzee Werelderfgoed

Sinds juni 2009 behoort de Waddenzee tot UNESCO Werelderfgoed. Daarmee staat de Waddenzee op gelijke voet met wereldberoemde natuurgebieden als Yellowstone in de Verenigde Staten, het Great Barrier Reef in Australië en de Kilimanjaro in Tanzania. Aan de wieg van dit succes staat de jarenlange goede samenwerking tussen de Waddenzeelanden.

Wat is Werelderfgoed? - Wadden.nl
De Waddenzee is uniek - Wadden.nl

Wat is Werelderfgoed?

Werelderfgoed is een monument, gebied of landschap met een natuurwaarde en/of cultuurhistorische waarde die uniek is in de wereld.
UNESCO omschrijft Werelderfgoed als 'een bijzondere, universele waarde, het moet onvervangbaar en uniek zijn en als eigendom van de wereld worden beschouwd.'

De toekenning van de Werelderfgoedstatus is een erkenning voor het gebied, maar biedt juridisch geen extra bescherming.

De Waddenzee is uniek

De Waddenzee is een erkend biologisch ecosysteem die je alleen vindt aan de Nederlands-Duits-Deense Noordzeekust.
Op de Waddenzee wisselen eb en vloed elkaar elke zes uur af, waardoor het landschap van moment tot moment verandert.Een uitgebreid stelsel van geulen wordt afgewisseld door drooggevallen zandplaten. Deze variatie aan landschappen maakt de Waddenzee tot een uniek leefgebied voor meer dan 10.000 vaak zeldzame plant- en diersoorten, wat een uitzonderlijk grote voedselrijkdom voortbrengt. Daarnaast is het een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun trektocht.