Tips van de boswachter

Lees de tips van de boswachter op Vlieland.

Tips van de boswachter

Oude Kooi
Dit is het oudste stuk bos op Vlieland, aangelegd samen met de eendenkooi in 1898. Tot de 2e Wereldoorlog werden hier wilde eenden gevangen. De Oude Eendenkooi is te herkennen als het derde bos van het dorp. Een vangarm is een aantal jaar geleden gerestaureerd, zodat u een beeld kunt krijgen hoe de eendenkooi ooit heeft gewerkt. 

Kroon's Polders
Dit is een natuurgebied van vier polders die tussen 1900 en 1930 zijn ingedijkt. Het gebied dankt haar naam aan de opzichter van Rijkswaterstaat die was belast met het toezicht op het inpolderen. Zijn achternaam was Kroon. Het gebied heeft meerdere functies; als vogelbroedgebied voor +/- 70 vogelsoorten en als vluchtplaats én foerageergebied voor de vogels. U kunt niet in het gebied, maar de wandeling eromheen is ook de moeite waard. Het gebied kan wel drassig zijn!

Bomenland
Het Bomenland, het verst gelegen bos vanaf het dorp, is een van de oude boscomplexen, aangelegd met dennen en sparren. Het bos is aangelegd tussen 1903 en 1906. De weg loopt dwars door het bos. De sparren zijn aan het einde van hun omloop en worden vervangen door loofbomen. Door het Bomenland is een wandelroute van Staatsbosbeheer aangelegd. Deze wandeling is 3,5 kilometer en is te volgen aan de hand van de paaltjes met gele banden.

Kooispleklid
Het Kooispleklid is een duingebied met hoge en lage duinen. Aan de westkant van dit duingebied ligt een cranberryvlakte. De vlakte was jarenlang in gebruik als weiland, maar is sinds 2000 weer onderdeel van het natuurgebied; vanaf het hoger gelegen fietspad is het uitzicht op de geplagde vallei de moeite waard. De kans is groot dat u een buizerd of torenvalk ziet jagen.