Natuur op Vlieland

Natuur op Vlieland

Natuur op Vlieland

Vlieland; klein van stuk, sterk in overleven. Hoge duinpartijen. Uitgestrekte bossen. Stoere strekdammen, een robuuste dijk die het dorp beschermt. Vruchtbare grond voor cranberry’s en geiten. Het decor van gloppen. Koester de vrijheid tussen Wad en Noordzee kant.

Het is één van de vele charmes van Vlieland: verreweg de meeste natuur is vrij toegankelijk. Staatsbosbeheer – met uitzondering van het dorp en de Vliehors beheerder van het eiland – geeft volop ruimte voor frank en vrije zwerftochten door bos en beemd. Voor vogelspotters, duinmacheerders, natuurstruiners en eilanddwalers die niet van gebaande paden houden.

Vlieland is relatief het meest bosrijk van alle Waddeneilanden. Al vanaf de boot springt het donkergroen van de dennenbossen de eilandgast in het oog; rond 300 hectare totaal, verspreid over een vijftal arealen. De bossen vormen een prachtig decor voor lange wandelingen, fietstochten of ritten te paard.

Binnen ingerasterde duingebieden – centraal op het eiland – maakt Staatsbosbeheer gebruik van uit de kluit gewassen ‘werknemers’: Schotse Hooglanders. Deze indrukwekkende runderen zorgen ervoor dat de duinvalleien niet helemaal dichtgroeien. Naast de Schotse Hooglanders lopen tegenwoordig ook soay schapen. Soay schapen zijn taaie, schuwe beestjes en zie je vooral op de duinhellingen de grassen en struiken aanpakken. De koeien en schapen lopen daar om de vergrassing en verruiging van het duin tegen te gaan. Een vorm van natuurlijk beheer.

De ‘Sahara van het Noorden’ of de ‘Hors’ . Zo wordt de Vliehors ook wel genoemd. De enorme zandvlakte – 20 vierkante kilometer aan de westkant van het eiland, waar de horizon soms eindeloos is en de voortdurende wind het zand opjaagt.  Maar ondanks de ongenaakbare ogende  façade is de Vliehors gastheer van een bijzonder plant-en dierenrijk en juist in deze extreme omgeving voltrekt zich het fascinerende proces van eilandontwikkeling.

Ten oosten van de Vliehors openbaren zich de Kroonpolders. Deze vier polders vormen samen een schitterend natuurreservaat, waar zo’n zeventig soorten watervogels broeden. Vele duizenden gevederde vrienden strijken hier neer om bij hoogwater te rusten of te foerageren.

Geniet van de vele facetten van het eiland: weer of geen weer, voel de wind door je haren langs de vloedlijn. Leer, speel en beleef het eiland. Een stevige fietstocht over kronkelende schelpenpaadjes. Barrevoets op dwaalavontuur door hoge duinen.