Natuurlijk op Schiermonnikoog!

Bezienswaardigheden Schiermonnikoog

Bezoekerscentrum

In het Bezoekerscentrum kunt u kennis maken met de acht verschillende landschappen op het eiland: wad, kwelder, polder, Westerplas, dorp, bos, duin en Noordzeestrand. U vindt er informatie over de landschappen en over de planten en dieren die u er kunt verwachten. Deze informatie kan u van pas komen als u later op de dag weer over het eiland wandelt of fietst.

Ook natuur die u normaal gesproken nooit ziet, kunt u in het bezoekerscentrum tegenkomen. Een aquarium geeft u een kijkje in de geheimen van de zee. Verschillende zeedieren kunt u er in actie zien, als onze twee veelvraten, de schol en de krab hun medebewoners tenminste heel hebben gelaten.

Als u slecht tegen deze 'struggle for life' bestand bent, kunt u daarna rustig naar de beamervoorstelling gaan kijken. Fraaie natuurbeelden laten u daar zien dat de natuur soms ook mooi en vredig kan zijn. Bij de informatiebalie kunt u terecht voor al uw vragen over natuur, landschap en geschiedenis van Schiermonnikoog. Ook kunt u er terecht voor het boeken van diverse activiteiten, excursies en veldwerkprogramma's. 

locatie: Torenstreek 20

www.activiteitenopschiermonnikoog.nl 

Schelpenmuseum Paal 14

Aan het Martjeland, aan de westzijde van het dorp, is Schelpenmuseum Paal 14 gehuisvest. U kunt hier kennis maken met de bijzondere wereld van de weekdieren. In het museum zijn alle schelpensoorten te zien die op Schiermonnikoog te vinden zijn. Bovendien verzamelde eigenaar Thijs de Boer ruim 1500 exotische soorten uit landen over de hele wereld.

Naast schelpen zijn er ook andere aanspoelsels, zoals barnsteen, krabben en zeeappels te zien. Buiten in de tuin vind je allerlei spannende juttersvondsten. Heb je wat op het strand gevonden en wil je weten wat het is? Dan kun je het in het schelpenmuseum laten determineren.

Openingstijden: In principe dagelijks, ook in het weekend, van 15.00 tot 17.00 uur en van 20.00 tot 22.00 uur. Op het bord bij het museum staan dagelijks de tijden aangegeven..

locatie: Martjeland 14

www.schelpenmuseum.nl   

Baken Kobbeduinen

Het houten baken in de Kobbeduinen is geplaatst als navigatiepunt voor schepen. Ook voor landmetingen speelde het baken een rol. De Kobbeduinen waren vroeger nauwelijks begroeid en vormden toen het broedterrein van meeuwen (of  “kobben”, zoals ze op het eiland genoemd werden).

Vanaf het duin waarop het baken staat heeft u goed uitzicht over de kwelder. Veel vogels van de kwelder zoals bruine kiekendief en lepelaar zijn vanaf hier te zien.

Vogelkijkhut

De Westerplas is één van de vogelrijkste  plekken van Schiermonnikoog, maar het gebied is de laatste jaren door de groei van bomen en struiken nauwelijks meer te overzien. Vanuit de nieuwe hut kunnen eilanders en toeristen weer genieten van de vele eenden, ganzen en andere watervogels op de plas. De vogelkijkhut is ook toegankelijk voor mindervaliden. 

De vogelkijkhut is gebouwd op initiatief van Sytze Schut die in 2006 de verkiezing van de mooiste plek van Nederland voor Schiermonnikoog won. Aan deze prijs was een bedrag van 25.000 euro verbonden, waarmee een deel van de vogelkijkhut gebouwd kon worden. Verschillende partijen hebben voor aanvullende financiële steun gezorgd, waaronder Natuurmonumenten die thans eigenaar van de vogelkijkhut is.

locatie: Minne Onnespad (zuidzijde Westerplas)

Bunker Wassermann

'De Wassermann' is een voormalige bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Deze bunker is gelegen oostelijk van de Prins Bernhardweg en is toegankelijk. Vanaf de bunker heeft u een prachtig uitzicht over het eiland. Bij helder weer kunt u zelfs buureilanden  Ameland en het Duitse Borkum zien.

Om de Nederlandse kust te verdedigen tegen de geallieerden werden er bunkers aangelegd als een onderdeel van de Atlantikwal. Toen 'de Wassermann' klaar was paste de mast niet in de daarvoor aangelegde sokkel. Door sommigen wordt wel beweerd dat dit kwam door sabotage. Het systeem heeft hoe dan ook nooit goed gefunctioneerd. 

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op Schiermonnikoog kan het nabijgelegen bunkermuseum Schlei bezoeken www.bunkermuseumschlei.nl

Vanaf 'de Wassermann' loopt een voetpad naar drenkelingenbegraafplaats 'Vredenhof'..

locatie: Prins Bernhardweg

Vredenhof

Dit drenkelingenkerkhof is rustiek gelegen tussen de Reddingsweg en de Prins Bernhardweg. 

Tijdens de eerste wereldoorlog werd er op initiatief van S. van der Werff een comité gevormd om oorlogsslachtoffers en drenkelingen een waardige begraafplaats te geven (voor die tijd begroef men de drenkelingen in de duinen langs de Reddingsweg).

In 1925 werd de Vredenhof ingericht. Hier liggen drenkelingen uit Frankrijk, Engeland, Canada, Polen en Duitsland, waaronder RAF piloten en andere oorlogsslachtoffers. De aanleg en het onderhoud werd door Van der Werff zelf bekostigd.

Na zijn dood werd hiervoor een stichting in het leven geroepen. Als enige niet-drenkelingen rusten de heer Van der Werff en zijn zoon op de begraafplaats. 

locatie: Reddingsweg / Prins Bernhardweg 

www.vredenhof.org